Welkom bij Ons Plakky
De gezellige kinderopvang in Weidum


Snpaed 9,
9024 EC Weidum
Tel. 058-2159686
Mob. 06-53403053
e-mail: info@onsplakky.nl
KvK 01055670

Stichting Kinderopvang Friesland.
www.kinderopvangfriesland.nl

Verloskundigenpraktijk Swanneblom.
www.deverloskundigen.nl

Veiligheid bij Ons Plakky.

Natuurlijk was er al het n en ander geregeld op het gebied van veiligheid. De franchisers bij de stichting kinderopvang friesland hebben allen een cursus kinder ehbo gevolgd. Verder is ons huis door de stichting gecontroleerd op veiligheid aan de hand van een checklist van de GGD. Zo zijn er dus blus- en branddetectiemiddelen alsmede een verbanddoos op iedere verdieping voor handen.

Sinds 1 januari 2010 gelden echter nieuwe regels. Zo moet de GGD alle opvangadressen zelf bezoeken, zodat er nog onafhankelijker gekeken wordt of alles kindvriendelijk en veilig is.Daarnaast worden er nu ook eisen aan de deskundigheid van de opvangouder gesteld.

Intussen heb ik het gewenste diploma gehaald, zodat de vraagouders in aanmerking blijven komen voor subsidie.